Tratamentul cu bubnov privind revizuirile privind osteocondrozaOrdinul 8/ ( pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de sănătate şi stabilirea aptitudinii medico- militare a personalului participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român şi a baremului medical aferent ) 2313/ * * ) pentru aprobarea metodologiei privind evaluarea stării de sănătate și stabilirea aptitudinii medico- militare a participanților la misiuni în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare. 36 Revista Românæ de Urologie S t u d i i c l i n i c e Tratamentul adjuvant intravezical cu BCG Cantacuzino în tumorile vezicale neinvazive cu risc mediu/ crescut G. 8/ pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de sănătate şi stabilirea aptitudinii medico- militare a personalului participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român şi a baremului medical aferent, emisă de MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE, publicată în M.
The journal publishes original articles revealing recent research results in public health and management, review articles providingup- to- date analysis or discussion on research previously published by others, case reports describing interesting and exceptional clinical cases the authors have confronted with. Mureø 3 Facultatea de Medicinæ Braøov 4 Laboratorul de Radiologie øi Imagisticæ Medicalæ,. Tratamentul adjuvant instilaflional cu chimioterapic øi BCG în tumorile vezicale non- invazive S. Tratamentul cu bubnov privind revizuirile privind osteocondroza. Lupu4 1 Clinica de Urologie, Spitalul Clinic Judeflean de Urgenflæ Braøov 2 Clinica de Urologie, Spitalul Clinic Judeflean de Urgenflæ Tg. Vesa1 Clinica de chirurgie urologicæ, dializæ øi transplant renal, Institutul Clinic Fundeni.


 
Kyphoplastia vertebroplastia coloanei